7 months ago

بست ۳ مترجم زبان آلمانی (صرف برای مهاجرین)

Ministry of Information and Culture
(Job has been expired)

Position Title: بست ۳ مترجم زبان آلمانی (صرف برای مهاجرین)

2023-12-12        Kabul       Full Time        150

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Translator
Employment Type: Full Time
Salary: مطابق طرزالعمل رتب معاشات
Vacancy Number: moic-1
No. Of Jobs: 1
City: kabul
Organization: Ministry of Information and Culture
Years of Experience: 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل ویا خارج ازکشور حداقل یک سال برای لیسانس برای ماستر و دکتور مطابق به قانون.
Contract Duration: 1
Gender: Male/Female
Education: 1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور: به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.
Close date: 2023-12-12

About Ministry of Information and Culture:

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ: وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید. 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم. 2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها. 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات . 4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی. 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات. همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Descriptions:

هدف وظیفه:  ترجمه آثار علمی، فرهنگی، هنری و کتب از زبان آلمانی بزبان های رسمی کشور ( دری و پشتو ) و بر عکس آن.

.........................................................................................................................................................

وظایف و مسئولیت ها :

وظایف تخصصی:

 1. مطالعه و تحلیل کتب و آثار قابل ترجمه طبق هدایت و نیاز وزارت با در نظر داشت اصل رعایت اصطلاحات مربوطه اثر و رشته؛
 2. ترجمه کتب، آثار علمی، فرهنگی و هنری بعد از تحلیل و بررسی کمیته بررسی آثار از زبان آلمانی به یکی از زبان ها رسمی کشور ( دری یا پشتو) جهت نشر و استفاده؛
 3. ترجمه مواد علمی در بخش های هنری و فرهنگی به زبان آلمانی طبق نیاز و هدایت مقامات  ذیصلاح جهت معرفی تاریخ، فرهنگ و هنر افغانستان؛
 4. مطالعه، چک و بررسی آثار ترجمه شده و سایر  مواد علمی جهت حصول اطمینان از ترجمه آنها بطور واضح، صحیح و با رعایت امانت مفاهیم موجود در متن منبع؛
 5. مطالعه و تصحیح متن ترجمه‌‌شده آثار از لحاظ دستوری، خطاهای املایی و نگارشی جهت حصول اطمینان از صحت بودن متن ترجمه شده؛
 6. ترجمه به موقع اسناد کتبی، مواد علمی و کتب با رعایت اصول و قواعد زبان آلمانی و زبان های رسمی کشور جهت حصول اطمینان از کیفیت اثر؛
 7. ارائه آثار ترجمه شده به بخش های مربوطه جهت مطالعه و ابراز نظر؛
 8. سهم گیری فعال در مجالس رسمی، سیمینارها، سمپوزیم ها جهت ترجمانی  به لسان آلمانی و برعکس آن؛
 9. همکاری با ریاستها در ترجمه آثار مورد نیاز شان جهت بهبود و معرفی بیشتر فعالیت ها و امکانات فرهنگی و هنری جهت علاقمندی و جذب علاقمندان داخلی و خارجی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهانه، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. اشتراک در ورکشاپ ها، سمینارها و برنامه های آموزشی به هدف بهبود مهارت و ارتقای ظرفیت کاری؛
 3. ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 4. ارائه گزارش ماهانه ربع وار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به آمرین ذیصلاح؛
 5. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه مطابق به قوانین مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط با کارشناسان و متخصصان زبان آلمانی به خاطر آگاهی از ابزار و شیوه‌های فعلی ترجمه؛
 2. تأمین ارتباط و هماهنگی با ریاست ها و سایر مترجمین وزارت جهت همکاری در ترجمه آثار بزبان های ملی و  زبان آلمانی جهت تسریع امور ترجمه؛
 3. تأمین ارتباط و هماهنگی با اعضای داخلی و مشتریان برای پیگیری و اطمینان از برآوردن نیازهای آنان در ترجمه.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه ظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته زبان و ادبیات آلمانی و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین الملی داخل و خارج از کشور به درجات بلند تر تحصیلی ارجحیت داده می شود
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج از کشور حداقل دو سال برای لیسانس
 3. مهارت هاي لازم: تسلط /بلدیت کامل به یکی از زبان‌های رسمی کشور دری یا پشتو و به زبان آلمانی، داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه، مهارت در ترجمه آثار، توانایی در ترجمه شفاهی و دانش استفاده از ابزارهای ترجمه را داشته باشد

نوت: بست اعلان شده به مهاجرین که در این اواخر از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان اخراج گردیده اختصاص یافته است، مهاجرین واجد شرایط میتوانند در این بست کاندید نمایند.

Submission Guidelines:

دکارموند

دکارموندنې داعلانونو دتنظيم دلوى مديريت لارښود.

دغه خبرتيا له مطالعې، لاسليک او دغوښتن ليک دفورمې له ضميمه کولو وروسته تسليم کړې.

 داطلاعاتواوفرهنګ وزارت هغوغوښتونکو ته چې له (٣) مسلکي بستونو څخه تر(٤) بـستونو او د(٥ا و ٦) بستونو په رقابتي استخدام کې ګډون کوي خبرورکوي چې لاندې مراتب په جدي توګه رعايت کړي.

١( محترم غوښتونکي دې دمعياري غوښتن ليک فورم له دغه لارښود سره سم د وزارت په سايت او د اکبر اوجابس په سايتونو)

ترلاسه کړي اودبشپړمسووليت په درک سره دې په دقيقه اوسمه توګه ډک کړي او داعلان دمودې له پاى ته رسيدو مخکې دې دلوړو زده کړو وزارت له تاييد شويو تحصيلي سندونو سره يوځاى ، که چېرې رسمي دنده لرئ لنډ ژوند ليک چې دصادريد

 

و له نيټې څخه يې شپږ مياشتې تيرې شوي نه وي ، که چيرې خصوصي دندې لرئ دکار قراردادخط ، دهغې کړنې تصديق چې داسيا او اقتصاد ادارې ثبت او راجستر شوي وي دماليې ورکوونې له فورم سره يوځاى اړوندو دفترونو ته وسپارئ .

٢) که چيرې دملکي خدمتونو دبستونو غوښتونکي دټاکنودپروسې په بهير کې له واسطې څخه په ګټې اخستنې او دنفوذ په عملي کولو سره ددوى په ټاکنې اقدام وکړي دهماغه بست په رقابتي پروسه کې له ګډون څخه بې برخې کيږي.

 ٣) په هغه صورت کې چې ناسم او دواقعيت پرخلاف سندونه او معلومات په فورم کې درج شوي دي، غوښتونکى دسيالى له پروسې څخه ايستل کيږي.

٤) محترم غوښتونکى دې دخپل تصديق او يادتحصيلي سندونو کاپي چې دلوړو زده  کړو وزارت تاييدي ولري، دغوښتن ليک له فورم سره ضميمه کړي . هيڅ راز تصديق ، تحصيلي ستاين ليک او دپوهنتونونو او دلوړو زده کړو دموسسو سرتفکيت تر هغه وخته پورې چې دلوړو زد ه کړو دمحترم وزارت له خوا تاييد شوي نه وي ، اعتبار نه لري .

 ٥) هغه تحصيلي سندونه چې له ١٣٧١٫تر ١٣٨١کال پورې صادر شوي وي دلوړو زده کړو وزارت د ١٣٨٥کال دثور دمياشتې د ٢٤ نيټې د١٨٨ګڼه ليک پربنسټ په دغه وزارت کې دبيا رغاونې غوښتنه کوي .

٦) له پولې څخه بهر تحصيلي سندونه له پولې څخه بهر تحصيلي سندونه دارزونې او دلوړو زده کړووزارت دتاييد دبشپړولودسندونو دشتون په ترڅ کې ، داکادميکي چارو دسمون رياست ليک هم الزامي دى .

٧) له پولې څخه بهر دفارغانو لنډ مهال تحصيلي سندونه چې دلوړو زده کړو وزارت له لوري تاييد شوي وي ، داعتبار وړ دي خو غوښتونکى مکلف دى چې دخپلو تحصيلي سندونو دتصديق بهير دواکمنو مراجعو په واسطه دمرکې دبهير له پيل کيدو څخه مخکې بشپړ کړي .

 ٨) څرنګه چې دخصوصي لوړو زده کړو دموسسو محترم رياست يواځې دتحصيلي موسسې له ثبت او راجستر کيدو څخه تصديقوي ، له دې امله ددې غوښتنه کوي ترڅو هغه محترم غوښتونکي چې له پوهنتونونو اويا دخصوصي لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغ شوي دي دتحصيلي سند کاپي دې دخصوصي لوړو زده کړو موسسو له رياست څخه دفراغت له ليک سره يوځاى دغوښتنې له فورم سره ضميمه کړي .

 ٩)هغه محترم غوښتونکي چې په رسمي ډول په دولتي ادارو کې دنده ترسره کوي اويا يې پخوا دنده اجراکړې ده دخپل نوي ژوند ليک يوفورم چې له دولتي مراجعو څخه دوزارتونو _ دولتي ادارو دلومړي واحدونو په واسطه صادر شوي وي ، له خپل کار له وروستي مرجع څخه دکاري تجربې دسند په توګه دغوښتنې له فورم سره يوځاى کړي .

 دغه راز هغه لنډ ژوند ليک چې دمرکز او ولايتونو له دويمو واحدونو څخه صادر شوي دي دخپل کار له وروستي مرجع څخه دکاري تجربې دسند په توګه دغوښتنې له فورم سره يوځاى کړي .دغه راز هغه لنډ ژوند ليک چې دمرکز او ولايتونو له دويمو واحدونو څخه صادر شوي وي ، داعتبار وړ نه دي . خوداچې داړونده وزارت يا ادارې دلومړى واحد له لوري تاييد شوي وي .

 ١٠) هغه محترم غوښتونکي چې په بين المللي معتبرو موسسو کې يې دنده اجرا کړې ده خپل کار ي سندونه اوسوابق دې  دهماغه بنسټ دبشري منابعو د څانګې له تاييد وروسته دقرارداد له کاپي سره يوځاى دغوښتنې له فورم سره ضميمه کړي .

١١) که چيرې دغوښتونکو تحصيلي سندونه او کاري سوابق مشکوک وبريښې له اړوندو مراجعو څخه ددقيقو معلوماتو له اخستلو وروسته دې دموضوع د روښانه کيدو لپاره عدلي اوقضايي ارګانونو ته وروپيژندل کيږي

محترم غوښتونکي دې دغوښتنې دفورم دسپارلو په وخت کې پورته ذکر شوي موارد په جدي توګه په پام کې ونيسي ، دهغو سندونه کاپي چې وړاندې کوي يي روښانه او دلوستلو وړ وي .

 له دې پرته ناقص ارزيابي کيږي او دغوښتنې دفورم له سپارلو وروسته هيڅ راز جلا سندونه نه منل کيږي .

په شرايطو برابر مينه وال کولاى شي لارښود ، ددندو لايحه او دغوښتنې فورم او چک لست داطلاعاتو اوفرهنګ وزارت له WWW.moic,gov.afسايت او له WWW.Jobs.af/ WWW.Acbar.af سايتونو څخه ترلاسه کړي .

 دبشپړ مسووليت په درک سره دې په دقيقه توګه له قلم خوردګي پرته ډک او داعلان دمودې له بشپړيدو اوپاى ته رسيد و مخکې دلوړو زده کړو وزارت له لوري له تاييد شويو تحصيلي سندونو سره يوځاى ، په  بهرانیو چارو وزارت دروازې مقابل ته مخامخ داطلاعاتواوفرهنګ وزارت دمرکز په څلورم پوړ کې داستخدام دآمريت دکارموندنو داعلانونو دتنظيم لوى مديريت ته په فزيکي ډول وسپاري . او دزياتو معلوماتو دغوښتنې په صورت کې دې داستخدام آمريت له ٠٢٠٢١٠٥٤٣٥ګڼه تيلفون سره اړيکه ونيسى او مطلب حل کړئ .

 

رهنمود مدیریت عمومی اعلانات کارمندیابی.

 این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید 

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های  ۳ الی ۴ وبست های 5 و 6 مسلکی اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

۱) متقاضایان محترم فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تحصیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آیسا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم  دهید.

۲)  هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.

۳)  درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۴)  متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

۵)  اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

۶)  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.

۷)  اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۸) از آنجائیکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۹)  متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۰)  متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۱)  هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند رهنمود، لایحه وظایف و فـورم درخواستی و چک لست را ازسایت WWW.moic.gov.af وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایت های WWW.Acbar.af و WWW.jobs.af دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق بدون قلم خوردگی خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تحصیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی به مدیریت عمومیتنظیم اعلانات کارمندیابی آمریت استخدام ریاست منابع بشری در منزل اول مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ واقع مقابل دروازه وزارت امور خارجه بطورفزیکی تسلیم نموده و در صورت معلومات بیشتر به تیلفون شماره ۰۲۰۲۵۲۶۲۰۸  آمریت استخدام درتماس شده حل مطلب نمائید

 

وت: بست اعلان شده به مهاجرین که در این اواخر جبراٌ از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان اخراج گردیده اختصاص یافته است، مهاجرین واجد شرایط میتوانند در این بست کاندید نمایند.

https://jobs.af/employer/_nuxt/img/download.85d5813.svg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submission Email:

This job has been expired!

Similar Jobs