1 month ago

داکتر روانی ذکور

ARCS
(Job has been expired)

Position Title: داکتر روانی ذکور

2023-02-16        Balkh       Full Time        132

Job Location: Balkh
Nationality: Afghan
Category: Health Care
Employment Type: Full Time
Salary: As per Organizational Salary Scale
Vacancy Number: hr@0005
No. Of Jobs: 1
City: بلخ
Organization: ARCS
Years of Experience: یکسال تجربه کاری در بخش صحت روانی و یا سند کورس صحت روانی به تایید وزارت صحت عامه را داشته باشد
Contract Duration: بست رسمی
Gender: Male
Education:  تائید شده وزارت تحصیلات عالی M.D  داشتن سند تحصیلی
Close date: 2023-02-16

About ARCS:

معلومات مختصر در مورد جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت 

جمعیت هلال احمر افغانستان که در سال 1934 تأسیس شد، یک نهاد مستقل و بشردوستانه است که توسط دولت افغانستان به عنوان یک نهادخیریه و بیطرف برای ادارات دولتی به رسمیت شناخته شده است. جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت نقش مهمی در ارائه خدمات رضاکارانه و کمک های بشری ایفاء میکند. بر اساس قانون و اساس نامه جمعیت ملی فعالیت های خویش  را مطابق با اصول هفت گانه خویش  بشردوستی، بی طرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت غیر جانبداری انجام می دهد. از جمله، جمعیت ملی وظیفه دارد به جوامع آسیب دیده کمک کند، سرپناه اضطراری تهیه کند و اقلام امدادی را بین افراد آسیب پذیر توزیع کند. جمعیت هلال احمر از طریق شبکه ای متشکل از 7 زون ساحوی و 34 نمایندگی در ولایات میباشدکه بیش از 20000 کارمند و رضاکار آموزش دیده،با همکاری سازمان های ملی و بین المللی با در سطح کشور برای کاهش الارم بشری در طول دهه‌های گذشته، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت موفق شده است که بی‌طرفی خویش را حفظ کند و از پذیرشی برخوردار است که تیم‌هایش را قادر می‌سازد تا اقدامات بشردوستانه اصولی را در سراسر خطوط درگیری، از جمله در بخش‌های بزرگی از مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح، انجام دهند. با حمایت شرکای خود مانند اداره محترم - فدراسیون بین المللی صلیب سرخ (IFRC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)  و دیگر شرکای خویش تقویت میگردد .

 

About Afghan Red Crescent Society( ARCS) 

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative

Job Descriptions:

هدف وظیفه: عرضه خدمات با کیفیت در بخش صحت روانی  برای مریضان  در سطح شفاخانه مطابق پالیسی  و رهنمودها

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

1)اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت های سرویس مربوط

2)ارایه حداقل چهار کنفرانس مرتبط به رشته مربوط  در سال ، سهم گیری فعال در مباحثات علمی و مسلکی در جریان کنفرانس ها

3)مسئول راجستریشن، تالی شیت و گزارش دهی مریضان سراپا و برای مریضان داخل بسترتکمیل نمودن راجستر، دوسیه ، معاینات تشخصیه و Progressive Note

4)تشخیص، تداوی و مراقبت مریضان عاجل، داخل بستر و سراپا در صورت نیاز با مشوره متخصصین

5)اجرای نوکری شــبانه مطابق جدول تهیه شده نوکریوالی 24 ساعته  شفاخانه

6)داشتن دانش مسلکی در مورد محاسبه شاخص های عمده سرویس مربوطه و HMIS (در شفاخانه حوزوی)

7)رعایت نظم و دسپلین شفاخانه بشمول معیارات اخلاق طبابت

8)اشتراک فعال در جلسات کمیته های بهبود کیفیت مطابق پلان و عملی نمودن تصامیم اتخاذ شده

9)داشتن نقش فعال در تفکیک زباله ها و پاکی و صفایی در بخش مربوط

10)  مسئول تطبیق استندردهای کلینیکی، وقایه انتان ، پروتوکولها و رهنمودهای تداوی

11)  مسؤل  حفظ ، نگهداری و پاکی و صفایی تجهیزات طبی و غیر طبی بخش مربوط و استفاده موثر آن

12)  حصول اطمینان از ضد عفونی  و تعقیم نمودن تمام سامان و وسایل مطابق ستندرد های وقایه انتان بخش مربوط

13)  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

14)  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

15)  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

۱-  تائید شده وزارت تحصیلات عالی M.D  داشتن سند تحصیلی

۲-: یکسال تجربه کاری در بخش صحت روانی و یا سند کورس صحت روانی به تایید وزارت صحت عامه را داشته باشد .

۳-تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

۴-   مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

 

Submission Guidelines:

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo or balkh branch offices for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو و یا به نمایندگی بلخ مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

شماره های تماس 

 +93-777-266-860

+93-728-900-019

Submission Email:

This job has been expired!

Similar Jobs